Юридичний факультет пропонує 2 програми для абітурієнтів:

 • право та юридичні науки (магістратура, 5 років, очна форма)
 • право в державному управлінні (бакалавріат, 3 роки, очна форма)

Два напрямки подальшої освіти:

 • європейські дослідження з акцентом на європейське право (магістратура, 2 роки, очна форма)
 • міжнародне та європейське право (магістратура, 2 роки, очна форма, англійською)

Право та юридичні науки

Концепція учбової програми «Право та юридичні науки» заснована на вивченні всіх галузей чеського права та основ міжнародного європейського права та є передумовою отримання кваліфікації.

Студенти освітньої програми «Право та правознавство» протягом п’яти років знайомляться з усіма галузями права ЧР, а саме такими тематичними напрямками:

 • теорія права
 • римське право
 • політологія
 • громадське право
 • конституційне право
 • громадське процесуальне право
 • комерційне право
 • кримінальне право
 • адміністративне право
 • екологічне право
 • фінансове право та ін.

Випускники будуть підготовлені до всіх юридичних професій, в основному це робота юристів, суддів, прокурорів, нотаріусів, викладачів університетів, штатних юристів, юристів в сфері державного управління.

В той же час, в межах обов’язкових факультативних курсів програми студенти зможуть зосередитися на різноманітних галузях правового регулювання в підсекторах з урахуванням потреб своєї спеціалізації та майбутньої професії.

Право у державному управлінні

Метою даної учбової програми в галузі права у державному управлінні є забезпечення основних ключових професійних та громадянських компетенцій, необхідних для виконання функцій державного управління, та таким чином, підготовка високо ерудованих експертів для різноманітних видів діяльності в галузі державного управління, для яких не вимагається магістерська юридична освіта.

Студенти трирічної учбової програми «Право державного управління» знайомляться з обраними галузями права ЧР, вивчають відповідні вимоги юридичної практики в сфері державного управління. Зокрема, це наступні:

-основні тематичні напрямки: теорія права, політологія, громадянське право, конституційне право, європейське право, кримінальне право, трудове право,

-закони про соціальне забезпечення та ін.

Випускники готові працювати юристами в галузі державного управління, де досить ступеня бакалавра. Ця програма не дає випускникам права займатися регульованими юридичними професіями, де вимагається вища юридична освіта.

В той же час, в рамках обов’язкових факультативних курсів програми, студенти зможуть зосередитися на різноманітних галузях правового регулювання в підсекторах державного управляння з урахуванням потреб своєї спеціалізації та майбутньої професії.

Європейські дослідження з акцентом на європейське право

Подальша магістерська програма поєднує учбову програму політології із спеціалізацією «європейське право». Цей зв’язок дозволяє навчати високоспеціалізованих експертів для різноманітних галузей державного управління та приватного сектора, де вони зможуть застосувати комбінацію своїх попередніх знань бакалавріата або магістратури з вивченням процесів європейської інтеграції та європейського права.

International and European Law

Подальша магістерська програма із спеціалізацією в галузі права – «міжнародне та європейське право» викладається англійською мовою та направлена на поглиблення знань з юридичної спеціалізації в галузі міжнародного та європейського права з фокусом на політичний елемент, особливо у зв’язку з інтеграційними контекстами до європейського регіону.

Мета цієї іноземномовної програми – познайомити студентів з системою міжнародного права та його зв’язком з національним правом та системою європейського права, а також з історією інтеграції та інституційної концепції ЕС.

Програма викладається англійською мовою, окремі предмети на вибір – німецькою та французькою мовами.

Напрямок програм