Медичний факультет розпочав свою діяльність у 1947 році. На факультеті в основному пропонуються програми магістратури та докторантури, а також неперервне навчання.

Магістерська підготовка включає шестирічне вивчення загальної медицини та п’ятирічне вивчення стоматології.

Іноземні студенти мають можливість вивчати загальну медицину та стоматологію чеською мовою (безкоштовно) та англійською (платно). З 2019 року факультет пропонує подальшу магістерську програму у комбінованій формі з суспільної охорони здоров’я.

Факультет також пропонує 27 докторських програм чеською та англійською мовами. Практика майбутніх лікарів проходить в основному в Університетський лікарні Оломоуця.

Медичний факультет UPOL першим у Чеській республіці пройшов суворе зовнішнє оцінювання та отримав акредитацію від Асоціації медичних шкіл Європи (AMSE), що підтверджує високу якість та європейський рівень медичних досліджень в Оломоуці.

Магістратура:

Лікувальна справа (MUDr.)

Орієнтовна кількість студентів, що були приймали за останні роки на факультет: 270

Строк навчання: 6 років

Навчальна програма реалізується за допомогою кредитно-модульної системи (ECTS)

В I-IV семестрі:

 • склад теоретичних дисциплін (нормальна анатомія, гістологія та ембріологія, медична біофізика, медична хімія, біохімія, фізіологія та ін.)

В VVII семестрі:

 • доклінічні напрямки (патологія, мікробіологія, паталогічна фізіологія, фармакологія та ін.)

В даному семестрі вивчаються:

 • клінічні дисципліни (загальна медицина, хірургія, урологія, ортопедія, нейрохірургія, анестезіологія та реаніматологія, гінекологія та акушерство, педіатрія, дермовенерологія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, клінічна онкологія, психіатрія та ін.)
 • соціальна медицина, епідеміологія, судова медицина та медичне право.

Під час навчання достатньо часу відводиться наступним предметам:

 • медична генетика та медицина плода
 • медична імунологія
 • медична етика, вивчення іноземних мов, латинь

Студенти таких спеціальностей проходять практику безпосередньо в клініках:

 • загальна медицина
 • педіатрія
 • хірургія
 • гінекологія та акушерство.

Державний іспит здають:

 • по загальним хворобам
 • педіатрії
 • хірургії
 • гінекології та акушерству
 • епідеміології
 • соціальній медицині
 • медичному праву

Після його здачі студент отримає звання «Лікар» (скорочено англійською «MUDr»), зазначається перед ім’ям.

Профіль випускника

Випускники будуть повністю готові до практики лікаря у медичних закладах всіх типів з можливістю подальшої освіти в будь-якій галузі медицини, їм також пропонуються інші можливості працевлаштування, окрім медичних послуг (теоретичні медичні дисципліни, дослідження, фармацевтична промисловість ті ін.) Вони також мають можливість продовжити навчання в докторантурі.

Вимоги до вступних іспитів

Письмові тести (20 питань з кожного предмету в межах шкільної програми) з: фізики, хімії, біології

Наша компанія VTG study при купівлі підготовчого курсу в UPOL або прямому вступу в UPOL з нашим супроводом може надати тести російською мовою.

Питання тестів з варіантами вибору, коли один або декілька варіантів є вірними. Окремі питання оцінюються на 1,2 або 0 балів.

За невірні відповіді бали не знімаються. Загальна оцінка тесту знаходиться в діапазоні від мінімального значення 10 балів до максимального 25 балів за кожний тест (фізика, хімія, біологія)

Загальний бал вступного іспиту визначає рейтинг кандидатів у програмі. Оцінка тесту проводиться анонімно. Термін проходження тесту – 1 час

Стоматологія (MDDr.)

Орієнтовна кількість студентів, що приймаються за останні роки на факультет: 100

Термін навчання: 5 років

Магістерська програма із стоматології реалізується за використанням кредитно-модульної системи (ECTS) і таким чином дає можливість частину свого навчання студентам завершити у європейських університетах-партнерах в межах програми ERASMUS +

Навчання триває 5 років та відповідає Директиві 78/686/ЕЕС. Навчання поділене на 10 семестрів та містить 3 основні групи предметів та тем:

 • основні предмети (хімія, фізика, біологія), медико-біологічні предмети
 • предмети загальної медицини (анатомія, гістологія, включаючи цитологію, ембріологію, фізиологія, біохімія, патологічна анатомія)
 • фізіологія
 • фармакологія
 • мікробіологія
 • гігієна
 • профілактична медицина та епідеміологія
 • радіологія
 • фізіотерапія
 • загальна хірургія
 • загальна медицина, включаючи педіатрію, отоларингологію, дермовенерологію, неврологію, психіатрію та психологію, першу допомогу
 • предмети та теми, безпосередньо пов’язані із стоматологією (профілактична стоматологія, регенеративна стоматологія, хірургія порожнини рота, патології порожнини рота, практична стоматологія, педодонтія, ортодонтія, парадонтологія та захворювання слизової оболонки порожнини рота, стоматологічна радіологія, гнатологія.
 • професійні організації, етика та законодавство, соціальні аспекти стоматології.

Існує чотири безперервних практики загальної стоматології.

Державний екзамен складається з таких частин:

 • хірургія порожнини рота
 • регенеративна стоматологія, педодонтія та парадонтологія, включаючи захворювання слизової оболонки порожнини рота
 • протезування та ортодонтія

Випускники мають право використовувати титул «Лікар стоматології» – скорочено англійською «MDDr.» перед ім’ям.

Профіль випускника
Випускники здобудуть кваліфікацію стоматолога загального профілю у приватній та державній сферах охорони здоров’я з можливістю навчання в докторантурі.

Вимоги до вступних іспитів
Письмовий тест з фізики, хімії та біології в межах шкільної програми містить 20 питань з кожного предмету. Тест з варіантами відповідей, коли один або декілька запропонованих відповідей є вірними. Окремі питання оцінюються в 1,2 або 0 балів. За невірні відповіді бали не знімаються. Загальна оцінка тесту знаходиться в діапазоні від мінімального значення 10 до максимального 25 балів за кожний тест (фізика, хімія, біологія). Окремо оцінені частини складаються. Загальний бал вступного іспиту визначає порядок кандидатів у програмі. Оцінка тесту проводиться анонімно. Термін проходження тесту – 1 година.

Суспільна охорона здоров’я (Mgr.)

Орієнтовна кількість студентів, прийнятих на наступний рік: 25

Термін навчання: 2 роки

Характеристики програми

Метою навчання в межах навчальної програми суспільної охорони здоров’я є набуття знань та навичок для надання групової, а також індивідуальної допомоги з врахуванням потреб здорових, хворих, певної групи вмираючих людей відповідно до стратегічних програм національних та світових організацій охорони здоров’я.

Програма розроблена для:

 • випускників медичних програм (як мінімум бакалавріат)
 • випускників суміжних спеціальностей (навіть без набутого статусу медичного працівника)
 • випускників біомедицинських спеціальностей або програм, пов’язаних з доброчинністю, соціальною роботою та ін.

Навчання завершується державним іспитом та захистом дипломної роботи.

Випускник має право використовувати звання «Магістр», скорочено англійською «Mgr» зазначається перед ім’ям.

Завершення навчання програми з соціальної охорони здоров’я не передбачає отримання дозволу на заняття регульованою професією або регульованою діяльністю.

Профіль випускника

Випускники освітньої програми загальної охорони здоров’я отримають знання а галузі:

 • Охорони здоров’я,
 • соціального, економічного, етичного, державного управління,
 • законодавства
 • оцінки, психології,
 • знання економічних правил медичних закладів,
 • знання з організації охорони здоров’я в Чеський Республіці та закордоном,
 • знання в галузі комунікацій та ін.

Знання будуть базуватися на навичках, підкріплених знанням епідеміологічних методів роботи та методів кількісного та якісного дослідження, знанням інформаційних систем та біостатистики.

На базі отриманих таким чином якісних теоретичних основ та відповідних навичок випускники можуть бути задіяні в розробці та створенні профілактичних програм.

Вимоги до вступних іспитів

Характер та критерії оцінки тесту:

Письмовий тест з біопсихосоціальних питань здоров’я та хвороб буде містити 30 питань.

Лише одна з пропонованих відповідей буде вірною. Питання оцінюються від 1 до 0 балів. За невірні відповіді бали не знімаються. Загальний результат вступного іспиту визначає порядок кандидата в межах даної програми. Термін проходження – 1 година.

Докторантура (PhD.)

 • Анатомія, гістологія та ембріологія
 • Біоінформатика та обчислювальна біологія
 • Фізіологія та паталогічна фізіологія
 • Гінекологія та акушерство
 • Гігієна, профілактична медицина та епідеміологія
 • Операція
 • Медична біофізика
 • Медична біологія
 • Медична фармакологія
 • Медична генетика
 • Медична хімія та клінічна біохімія
 • Медична імунологія
 • Медична мікробіологія
 • Неврологія
 • Нейронауки
 • Онкологія
 • Отоларингологія
 • Патологічна анатомія та судова медицина
 • Педіатрія
 • Психіатрія
 • Соціальна медицина
 • Стоматологія
 • Токсикологія
 • Урологія
 • Загальні захворювання
 • Методи візуалізації
 • Імунофармакотерапія

Напрямок програм